ไวรัสยักษ์

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบ ไวรัสยักษ์ ชนิดใหม่ที่ไม่เคยปรากฏบนโลกมาก่อนซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าไวรัสธรรมดาถึง 10 เท่าและมียีนเพียง 6% ที่คล้ายกับสิ่งมีชีวิตก่อนโลกเกิด มันถูกเรียกว่า “Pandoravirus”

นักวิจัยชาวฝรั่งเศสเชื่อว่าไวรัสยักษ์นี้มีชีวิตรอดมาตั้งแต่สมัยโบราณหรือมาจากดาวอื่นเช่นดาวอังคาร

นักสำรวจทางชีววิทยามหาวิทยาลัย Aix-marseille พร้อมกับ Jean-Michel Claverie และ Chantal Abergel ผู้ช่วยนักสำรวจกล่าวถึงการค้นพบไวรัสยักษ์นี้ในน่านน้ำชายฝั่งของออสเตรเลียและชิลีตอนกลาง

“ไวรัสที่พบบ่อยคือประมาณ 10 – 50 นาโนเมตร แต่อันนี้อยู่ในไมโครเมตร (1,000 นาโนเมตร = 1 ไมโครเมตร) มันมียีนประมาณ 2,500 ยีนและรูปแบบกว่า 2,300

เป็นยีนที่ค้นพบใหม่ในทางชีววิทยาดังนั้นจึงแตกต่างจากไวรัสที่เราเคยรู้จัก และเราเชื่อว่ามันจะสามารถเปิดเผยประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญของชีวิตบนโลกได้ “ดร. แคลเวอร์รี่อธิบาย

และถ้ามันเป็นสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกการดำรงอยู่ของมันก็สามารถอธิบายรูปแบบการใช้ชีวิต และพัฒนาต่อไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โดยมาจากอวกาศมันคาดว่ามันจะตกไปพร้อมกับอุกกาบาต ณ จุดหนึ่งในโลกดึกดำบรรพ์ !!

ไวรัสยักษ์

ไวรัสยักษ์

Scientists have discovered a new giant virus that has never appeared on Earth before, which is 10 times larger than normal viruses and contains only 6% of genes similar to living things before the world was born. It is called “Pandoravirus”

French researchers believe that this giant virus has survived since ancient times or came from other stars such as Mars.

University biology explorer Aix-marseille, along with Jean-Michel Claverie and Chantal Abergel, assistant explorer, talk about the discovery of this giant virus in the coastal waters of Australia and Central Chile.

“The most common virus is about 10 – 50 nanometers, but this one is in micrometers (1,000 nanometers = 1 micrometers). It has around 2,500 genes and over 2,300 forms.

It is a newly discovered gene in biology, so it is different from the virus we used to know. And we believe that it will be able to reveal an important piece of life on earth, “explains Dr. Calverie.

And if it’s an extraterrestrial being, its existence can explain life patterns And evolved into other organisms from space. It is estimated that it will fall with a meteorite at one point in the primeval world !!

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle