กำเนิด “ อิลลูมินาติ ”

เรื่องราวของสมาคมลับ “อิลลูมินาติ” (Illuminati) ที่เล่าขานกันมาช้านาน อาจเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งทฤษฎีสมคบคิดทั้งหมดในโลก เพราะนอกจากจะเป็นที่รู้จักและเชื่อถือในวงกว้างแล้ว The Illuminati ยังเป็นต้นกำเนิดและคำอธิบายของความลึกลับนับไม่ถ้วนภายใต้ดวงอาทิตย์

หลายคนทั่วโลกเชื่อว่าสมาคมลับอิลลูมินาติเป็นอำนาจอธิปไตยที่อยู่เบื้องหลังการเมืองการปกครองของโลก เล็งปฏิบัติการในทางลับเพื่อจัดตั้ง “ระเบียบโลกใหม่”

อย่างไรก็ตามมีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าทฤษฎีสมคบคิดอันเหลือเชื่อนี้ ถือกำเนิดขึ้นจากนวนิยายเสียดสีล้อเลียนในปี 1960 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลุกจิตสำนึกของผู้คนเกี่ยวกับการควบคุมทางสังคมของชนชั้นสูง แต่สุดท้ายเรื่องราวก็เป็นที่มาของข่าวปลอมและภาพลวงตาที่แพร่กระจายไปทั่วโลก

อิลลูมินาติมีตัวตนทางประวัติศาสตร์ที่แท้จริงเฉพาะในยุคแห่งการตรัสรู้ของปลายศตวรรษที่ 18 โดยมีการก่อตั้งสมาคมลับของปัญญาชนในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนีในปี พ.ศ. 2319 เพื่อต่อต้านอิทธิพลของศาสนาและชนชั้นสูงที่แทรกแซงชีวิตประจำวัน ของคนทั่วไปในเวลานั้น

แม้แต่นักคิดขั้นสูงจำนวนมากก็เข้าร่วมการเคลื่อนไหว แต่ในที่สุดสมาคมลับอย่าง Illuminati และ Free Mason ก็ค่อยๆถูกผลักดันจากกลุ่มอนุรักษ์นิยมและองค์กรทางศาสนาให้กลายเป็นพวกนอกกฎหมาย และหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์

กำเนิด “ อิลลูมินาติ ”

The story of the secret society “Illuminati” (Illuminati) that have been told for a long time. It could be called the master of all the conspiracy theories in the world. Because in addition to being widely known and trusted The Illuminati is also the origin and description of countless mysteries under the sun.

Many people around the world believe that The Illuminati Secret Society is the sovereign power behind the world’s political politics. Aiming to operate in a secret way to establish “New World Order”

Few people, however, know that this incredible conspiracy theory. Born from a 1960s satirical satirical novel, it aims to awaken people’s awareness of the social control of the elite. But in the end The story was the source of fake news and the illusion that spread throughout the world.

The Illuminati had a real historical identity only in the Age of Enlightenment of the late 18th century, with the establishment of a secret society of intellectuals in the Bavarian region of Germany in 1776. To resist the influence of religion and elite interfering with the daily life of the common people at that time.

Even so many advanced thinkers joined the movement. But eventually secret societies like the Illuminati and Free Mason were gradually driven by conservatives and religious organizations to become outlaws. And disappearing from the pages of history

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle

อิลลูมินาติ

อิลลูมินาติ มาจากภาษาละตินอิล ซึ่งแปลว่า “รู้แจ้ง” เป็นชื่อที่ตั้งให้แก่กลุ่มคณะบุคคลหลายกลุ่มทั้งที่มีอยู่จริงและเป็นเรื่องแต่ง ซึ่งหากกล่าวถึงในการดำรงอยู่ในประวัติศาสตร์จะหมายถึงสมาคมที่รู้แจ้ง

สมาคมผู้รู้แจ้งเป็นสมาคมลับในยุคของปรัชญาแสง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 1776 ใน Ingolstadt บาวาเรียโดยนักปรัชญาและทนายความของโบสถ์อดัมไวส์เฮาส์พร้อมกับนักเรียนอีกสี่คนไวส์เชาก่อตั้งสมาคมนี้หลังจากผิดหวังกับองค์กรของฟรีแมนผู้ไม่ยอมรับความคิดของเขาจริงๆ จากนั้น Weisshausel

ได้จัดตั้งสมาคมของเขาเองโดยมีโครงสร้างและระดับเดียวกันกับฟรีแมน แต่นี่เป็นการตอบสนองต่อความเชื่อของเขา มีเป้าหมายที่จะต่อต้านความงมงายต่อต้านการหมิ่นประมาทต่อต้านอิทธิพลของศาสนาในชีวิตผู้คน รวมถึงต่อต้านการใช้อำนาจรัฐในทางผิด

เป็นผลให้ “อิลลูมินาติ” กลายเป็นคำที่องค์กรหลายแห่งใช้กัน แม้จะอ้างว่าเกี่ยวข้องกับสมาคมแห่งการตรัสรู้หรือองค์กรลับเดียวกันแน่นอนการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ไม่มีหลักฐาน หลายครั้งที่มีทฤษฎีสมคบคิดที่องค์กรเหล่านี้วางแผนที่จะยึดครองโลก เพื่อจัดการและสร้างสถานการณ์ต่อต้านรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองโดยมีเป้าหมายสูงสุดในการจัดตั้งโลกใหม่

อิลลูมินาติ

อิลลูมินาติ

Illuminati Comes from the Latin Ile, which means “enlightened”, is a name given to a group of individuals, both real and fiction Which, being mentioned in existence in history, would mean an enlightened association.

The Enlightened Association is a secret society in the age of light philosophy. Founded on May 1, 1776 in Ingolstadt, Bavaria by the philosopher and lawyer of the church, Adam Weisshouse, along with four other students, Weissow founded this association after being disappointed with the organization of Freeman who did not accept. His thoughts are really from that. Weisshausel

established his own association with the same structure and level as Freeman But this is a response to his beliefs. The goal is to resist credulity, to defame, to resist the influence of religion in people’s lives. Including against the abuse of state power

As a result, “Illuminati” has become a term used by many organizations. Although the claim is related to the Association of Enlightenment or the same secret organization, of course, these claims have no evidence. Many times there are conspiracy theories that these organizations plan to take over the world. To manage and create a situation against governments and organizations to gain political power and influence with the ultimate goal of establishing a new world.

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle