ลี้ลับบนดาวอังคาร

ลี้ลับบนดาวอังคาร นักเรียน 16 คนของ Dennis Mitchell ครูวิทยาศาสตร์ระดับ 7 ใน Evergreen Middle School ตั้งอยู่ที่ Cottonwood แคลิฟอร์เนียได้ค้นพบหลุมบนดาวอังคารหลังจากเข้าร่วมในโครงการศึกษาการถ่ายภาพอวกาศ Mars Mars Odyssey ของโครงการ Mars State University of Arizona โครงการถ่ายภาพจากยานอวกาศของนาซ่ามาเพื่อแก้ปัญหาของเด็ก ๆ ที่ค้นพบปริมาณที่เพิ่งเพิ่มเข้ามา คล้ายกับหลุมที่พบบนดาวอังคาร จากการศึกษาของเกลนกูชิงนักวิทยาศาสตร์สำรวจธรณีวิทยาสหรัฐในปี 2550 ตั้งอยู่บนภูเขาไฟ “อาร์เซียแมน” ใกล้กับภูเขาที่สูงที่สุดบนดาวอังคาร

ในเรื่องนี้คูชิงชี้ให้เห็นว่านี่เป็นปล่องภูเขาไฟ ที่มีความผิดปกติคล้าย ๆ Skylights – สถานที่ที่เป็นส่วนเล็ก ๆ ของหลังคาถ้ำหรือท่อลาวาด้วยการล่มสลายของพื้นที่ด้านล่าง นอกจากนี้กูชิงยังกล่าวอีกว่าอ่างดังกล่าวถูกค้นพบและเป็นสิ่งใหม่สำหรับเด็กอาจมีการเชื่อมโยงไปยังพาโวนิสมอนส์ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ภูเขาไฟขนาดใหญ่บนดาวอังคาร นอกจากนี้เขายังประเมินว่าความกว้างของหลุมน่าจะเป็น 160-190 เมตรและลึก 115 เมตร

ลี้ลับบนดาวอังคาร

16 students of Dennis Mitchell, a science teacher at Level 7 in Evergreen Middle School in Cottonwood, California

discovered a hole on Mars after participating in the Mars Mars Odyssey space imaging study project of the Mars State University of Arizona project.

Take pictures from NASA’s spacecraft to solve the problems of children who have discovered the newly added volume. Similar to holes found on Mars According to a study by Glen Kuching, a US Geological Survey scientist located in 2007 on a volcano. “Arcia Man” near the highest mountain on Mars.

In this story, Kuching points out that this is a crater. Skylights – a place that is a small part of a cave roof or lava tube with the collapse of the area below In addition, Kuching said that the basin has been discovered and is new to children, possibly linked to Pavonos Mons

one of the 3 large volcanoes on Mars. He also estimates that the width of the hole is probably 160-190 meters and 115 meters deep.

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle