พ็อลเทอร์ไกสท์

พ็อลเทอร์ไกสท์ เป็นปรากฏการณ์ประเภทหนึ่ง ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน คำว่า พ็อลเทอร์ไกสท์ มาจากภาษาเยอรมัน Poltern หมายถึง รบกวนหรือทำลาย และคำว่า Geist หมายถึงผีเมื่อรวมคำว่า Palter Geist เพียงพอที่จะตีความได้ว่า ผีที่น่ารำคาญ

ปรากฏการณ์ของการเคลื่อนไหวของพอตเตอร์แสดงให้เห็นโดยการเคลื่อนย้ายสิ่งของในบ้าน ไม่มีใครจะย้ายปรากฏการณ์นี้จะปรากฏในบ้านของโลกตะวันตก ดังนั้นจึงเชื่อว่ามันเป็นการกระทำของผีซึ่งจะไม่ถึงจุดที่หลอกหลอนมนุษย์เพียงแค่หวาดกลัวและเล่น แต่ในบางกรณีมันอาจรุนแรงถึงจุดเสียหายหรือรอยขีดข่วน

กัดในร่างกายมนุษย์ก็มีบางครั้งปรากฏการณ์ของพอตเตอร์อาจเกิดขึ้นทุกวัน แต่นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าโพลเทอเจสต์เป็นการกระทำที่เกิดจากมนุษย์ เกิดจากแรงกดดันโดยเฉพาะในวัยรุ่นเชื่อว่าเป็นรูปแบบของการใช้พลังจิตที่ทำให้สิ่งต่าง ๆ เคลื่อนไหว

โพลเทอเรจิสต์ถูกอ้างอิงในวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งเขียนในนวนิยายชื่อเดียวกัน โดยนักเขียนชาวอเมริกัน James Kahn ในปี 1982 ซึ่งต่อมา Hollywood ได้สร้างภาพยนตร์จากนวนิยายเรื่องนี้ด้วยชื่อเดียวกัน กำกับโดยสตีเวนสปีลเบิร์กในปีเดียวกันภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก จนกระทั่งต้องสร้างอีก 3 ภาคต่อและสร้างซีรีส์ ในนามของชื่อไทย ผีสิงหลอกหลอน ซึ่งทำให้ทั้งโลกได้รู้จักกับปรากฏการณ์พ็อลเทอร์ไกสท์มากขึ้น

พ็อลเทอร์ไกสท์

Potter Is a kind of phenomenon That cannot be explained with current scientific principles. Comes from the German language Poltern means to disturb or destroy, and the word Geist means ghost. When combined with the word Palter Geist enough to interpret that Annoying Ghosts

The phenomenon of Potter’s movements is demonstrated by moving objects in the house. No one will move, this phenomenon will appear in the home of the Western world Therefore believe that it is an act of ghosts, which will not reach the point of haunting humans, just fear and play. But in some cases it can be severe to the point of damage or scratches.

Bites in the human body sometimes occur. Potter’s phenomenon may occur every day. But some scientists believe that Polterget is a human action. Caused by pressure, especially in teenagers, believed to be a form of psychic power that makes things move.

Pollution is referenced in contemporary culture. Which was written in the novel of the same name By American writer James Kahn in 1982, which later Hollywood made the movie of this novel with the same name Directed by Steven Spielberg. In the same year, the film was very successful. Until having to create another 3 sequels and creating a series In the name of the Thai name Haunted Which made the whole world know more about the Poltergistere phenomenon.

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle