พระพรหม

พระพรหม เป็นเทพสูงสุด (ตรีมูรติ) ในศาสนาฮินดู เทพเจ้าแห่งการสร้างความเมตตาเป็นผู้สร้างโลกและผู้สร้างจักรวาลและพระเวท

พระพรหมมีสี่หน้า พระพุทธเจ้าสวมสายประคำมือแต่ละข้างถือดอกบัวม้วนและหม้อถือหงส์หรือพาหนะห่าน พระชายาเป็นพระสุรัสวดีเทพแห่งศิลปะวิทยาการและปัญญา

ในตำรามาทัสสยาปุราณะบรรยายว่าเดิมทีพระพรหมมีห้าหน้า การมีห้าหน้าเกิดจากการที่พระพรหมให้กำเนิดผู้หญิงชื่อ Arthaban ความงามของรูปปั้นทำให้เขาหลงใหล เมื่อร่างนี้เคลื่อนพรหมก็จะหันหน้าไปมองเช่นกัน แต่มีครั้งหนึ่งพระพรหมดูถูกพระศิวะ พระศิวะโกรธ

และใช้ไฟจากพระเนตรที่ 3 ตรงกลางพระนารถและเผาใบหน้าเหนือเศียรของพระพรหมจนเหลือเพียง 4 หน้า แต่อีกความเชื่อหนึ่งบอกว่าเนื่องจากใบหน้าด้านบนของพระพรหมมีความสว่างมากทำให้สุระและอาซูรอ ทนไม่ได้จึงขอให้พระอิศวรตัดมัน

ยังเชื่อกันว่า พระพรหม เป็นผู้สร้างบุคคลในวรรณะจากแต่ละส่วนของร่างกาย ได้แก่ พราหมณ์เกิดจากปากกษัตริย์จากอกนักบวชจากท้อง และความสงบก็เกิดจากเท้า

พระพรหม

Brahma is the supreme deity (Trimurti) in Hinduism. God of creation, mercy, was the creator of the world and the creation of the universe and the Vedas.

Brahma has four faces. Buddha wearing the rosary Each hand held a lotus, a scroll and a cauldron, carrying a swan or a goose vehicle. Phra Chaya is Phra Suraswadi Goddess of art, science and wisdom

In the textbook Matasaya Purana described that Brahma originally had five faces. Having five faces is caused by The fact that Brahma gave birth to a woman named Arthaban, the beauty of the statue made him fascinated. When this figure moves Brahma would turn his face to look at it as well. But there was one time when Brahma insulted Shiva. Angered Lord Shiva

And used the fire from the third eye in the middle of Phra Nalat and burned his face above the head of Brahma Until only four faces are left But another belief tells that Because the face on top of Brahma is very bright Making the Sura and the Azura unbearable Therefore asked Shiva to cut it

It is also believed that Brahma is the creator of a person in the caste from each part of the body, namely Brahman born from the mouth, the king from the chest, the priest from the stomach. And the peace was born from the feet

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle