ผีตาโขน

ผีตาโขน เป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งตั้งอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทยเป็นเทศกาล 7 เดือนซึ่งมักจะจัดขึ้นในช่วง 3 วันในช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม

จัดขึ้นในวันที่เลือกให้จัดขึ้นในแต่ละปีโดยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง งานบุญประเพณีนี้เรียกว่างานบุญหลวงแบ่งเป็นเทศกาลผีตาโขนประเพณีบุญบั้งไฟ และงานบุญผะเหวด (หรือบุญผะเหวด)

ผีตาโขนเดิมเรียกว่าผีตามคน ชาดกในพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงพระเวสสันดรและมทุรัยจะเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมืองหลวงสัตว์ป่าทั้งหมดรวมทั้งผีที่อาศัยอยู่ในป่าออกมาส่งพระองค์ด้วยความอาลัย

ซึ่งวันแรกจะเป็นเทศกาลผีตาโขนซึ่งเรียกวันนี้ว่าวันรวม (วันกลับบ้าน) ซึ่งจะมีพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นบริเวณระหว่างแม่น้ำหมันและศอกในวันที่สองของเทศกาล จะมีพิธีบวงสรวงบั้งไฟ

พร้อมด้วยเครื่องแต่งกายที่หลากหลายรวมถึงการแข่งขันเต้นรำและขบวนแห่ในวันที่สามและวันสุดท้ายชาวบ้านจะได้รับการเทศน์ ผีตาโขนยังถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ และชื่อเล่นของทีมเลยซิตี้ฟุตบอลคลับอีกด้วย

ผีตาโขน

ผีตาโขน


Phi Ta Khon is a festival held in Dan Sai District, Loei Province, located in the Isan region of Thailand.It is a 7-month festival, usually held over three days between March and July.

Held on selected dates, held each year by the city’s sanctuary. This traditional merit festival is called the merit festival, divided into Phi Ta Khon Festival, Bun Bang Fai tradition. And the merit-making ceremony (Or Bun Phawet)

Phi Ta Khon was originally called a ghost according to people. The Buddhist allegory of Vessantara and Madurai will travel from the forest and return to the capital city, and all the wildlife, including the ghosts that live in the forest, come to him with mournfulness.

The first day is the Phi Ta Khon festival, which is called the combined day. (Return home day), which will have a ceremony to bring the Upakut in the area between the river and elbow on the second day of the festival. There will be a fireball sacrifice ceremony.

With a variety of costumes and dance competitions and parades on the third and final days, villagers will be preached. Phi Ta Khon is also used as a symbol. And the nickname of Loei City Football Club as well.

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle