เอะโดะ

เอะโดะ ตลอดกฎของตระกูลโทคุงาวะ (ซึ่งมักเรียกกันว่ายุคเอโดะ) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของศตวรรษที่ 17 เป็นต้นไปไม่มีสงครามเกิดขึ้นอีกเลย ในยุคนี้คนซามูไรจำนวนมากค่อยๆสูญเสียหน้าที่ทางทหาร ทำให้พวกเขาหันไปทำงานเป็นข้าราชสำนักข้าราชการและผู้บริหารมากกว่าเป็นนักรบเหมือน แต่ก่อน

ในตอนท้ายของยุคของโทคุงาวะซามูไรก็กลายเป็นข้าราชการชั้นสูงที่เป็นเมียว ในยุคนี้ซามูไรไดโซะ (ดาบยาวและสั้นที่ซามูไรมีอยู่ด้วยกัน (หรือที่รู้จักกันในชื่อคาตานะและวากิซาชิ) กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพลังแทนอาวุธที่ใช้ในชีวิตประจำวันพวกเขายังมีอำนาจตามกฎหมาย แสดงความเคารพต่อเขาเช่นกัน

ต่อมาเมื่อรัฐบาลกลางบังคับให้ไดเมียวลดจำนวนซามูไรลง ปัญหาสังคมที่ตามมาคือการเพิ่มจำนวนคำราม

โดยหลักการแล้วความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างซามูไรและเจ้านายของพวกเขา (ส่วนใหญ่ไดเมียว) ได้เพิ่มขึ้นมากมายจากยุค Gompe ไปจนถึงยุคเอโดะ ในช่วงเวลานี้ซามูไรจะให้ความสำคัญกับคำสอนของนักปรัชญาขงจื้อและ Meng Tzu ตำราของปราชญ์ทั้งสองนั้นเป็นที่ต้องการในหมู่ชนชั้นซามูไรที่มีการศึกษา

ตลอดระยะเวลา เอะโดะ หลังจากการสู้รบสิ้นสุดลง Formation of the Bushido ได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ สิ่งสำคัญคือหลักการของบูชิโดเป็นอุดมคติ แต่เป็นรูปแบบหลักที่ยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถึงศตวรรษที่ 19 – อุดมการณ์ของบูชิโดเป็นอุดมการณ์ของชนชั้นนักรบที่อยู่เหนือบริบทของชนชั้นทางสังคมเวลาและภูมิทัศน์

เอะโดะ

เอะโดะ

Throughout the rule of the Tokugawa family (Which is often referred to as the Edo period). Since the beginning of the 17th century onwards, there was no period of war erupted again. In this era, many samurai People gradually lose military duties. Causing them to turn to work as courtiers, civil servants and executives rather than as warriors as before

At the end of Tokugawa’s era The samurai became an upper class civil servant who was a daimyo. In this era, samurai daiso (Long and short swords that samurai carry together (Also known as Katana and Wakisashi) became a symbol that represents power rather than a weapon used in daily life. They also have the legal power to kill anyone who does not show proper respect to him as well.

Later, when the central government forced Daimyo to reduce the number of samurai under them. The social problem that followed was the growing number of roarings.

In principle The bond formed between the samurai and their boss (Mostly, Daimyo) has increased a lot from the Gompe era to the Edo period. During this period, samurai will give importance to the teachings of the philosophers, Confucius and Meng Tzu. The texts of both sages were in demand among the educated samurai class.

Throughout the Edo period After the battle was over Formation of the Bushido is formally established. The main thing is that the Bushido Principle is an ideal But it is the main form that remained the same from the 13th century to the 19th century – Ideology Bushido is the ideology of the warrior class that transcends the context of social classes, time and landscape.

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle