ความหวังของมนุษย์

หนึ่งใน ความหวังของมนุษย์ ที่สิ้นหวังที่มนุษย์ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งปรากฏชัดเจน แต่มนุษย์ไม่ได้สังเกตว่าเป็นความตาย แต่ข่าวดีของศาสนาคริสต์คือความตายไม่มีอำนาจที่จะทำอะไร
ในความเป็นจริงชีวิตเป็นตัวกำหนดการกระทำ เมื่อเราตายไปแล้วร่างกายของเราก็หายไปจากโลกนี้ แต่ชีวิตไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลง พระเจ้าพระเยซูทรงสอนว่า “เราเป็นคืนชีพและชีวิตใครจะเชื่อในตัวเราแม้จะตายไปแล้วก็จะมีชีวิตและทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในตัวเราจะไม่มีวันตาย

ความเชื่อของเราสอนเราเกี่ยวกับความตายและการตัดสินอย่างไร

หนึ่งในผลที่ตามมาของความบาปคือมนุษย์ต้องทนทุกข์เพราะ “ความตายทางร่างกายที่พวกเขาไม่เคยเผชิญในความบาป” (คริสตจักรในโลกนี้ทุกวันนี้ข้อ 18) ปัญญาจารย์สอนว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะตาย “มีเวลาสำหรับทุกสิ่ง … เวลาเกิดมีเวลาที่จะตาย” (ต่อ 3: 1-2) เพื่อให้เราสามารถเข้าใจเกี่ยวกับความตายและความตายในอนาคตของเราแต่ละคนเราต้องดูที่พระเยซูคริสต์

ความตายเป็นปริศนาที่ยิ่งใหญ่ แต่ความเชื่อของคริสเตียนเปิดเผยว่าพระเจ้าของเราผู้ไถ่ได้พิชิตความตาย และต้องการให้เราเป็นเพื่อนกับเขาในชีวิตนี้เพื่อเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขกับเขาตลอดไปนี่ไม่ใช่แค่ข่าวดีจากข่าวประเสริฐ แต่ข่าวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษยชาติมีสิทธิพิเศษที่จะรู้

ความหวังของมนุษย์

ความหวังของมนุษย์

One of the hopeless hopes that humans seem to be inevitable. Which appears clearly But humans did not notice that it was death But the good news of Christianity is that death has no power to do.


In fact, life determines what action When we die, our bodies disappear from this world. But life is not the end But it’s a change The Lord Jesus taught that “I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even after death, will live, and everyone who lives and believes in me will never die.

How do our beliefs teach us about death and judgment?

One of the consequences of sin is that humans suffer because of “Physical death that they have never faced in sin” (Church in this world today, verse 18). Ecclesiastes teaches that it is normal to die. “There is time for everything … time is born. There is time to die” (Continued 3: 1-2). In order for us to understand each other about the death and death of our future, we must look at Jesus Christ

Death is a great mystery. But the Christian faith reveals that our redeemer conquered death And want us to be friends with him in this life so that we can live happily with him forever. This is not just the good news from the Gospel. But the greatest news that humanity has the privilege to know.

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle