ตำนานสวนสุนันทา

ประวัติของ ตำนานสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในวังเก่าดังนั้นสถาบันจึงล้อมรอบไปด้วยพระราชวังขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การสร้างบรรยากาศที่วิเศษมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนการเล่นแร่แปรธาตุ + ความเงียบ + ความมืดทำให้นักเรียนไม่กล้าที่จะอยู่มากกว่า 20.00 น. มีมุมที่มีชื่อเสียงเรื่องปริศนาหรือไม่? มาดูกัน.

ห้องสมุดเก่าที่ถูกทุบ (ปัจจุบันสร้างเป็นอาคารของประธานาธิบดี) คุณรู้หรือไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมาในช่วงปิดชมรมศิลปะการต่อสู้ MMA-Mix ใช้การฝึกซ้อมจนถึงเที่ยงคืน โดยบังเอิญนักเรียนที่อยู่ในสโมสรเป็นเด็กบอกเขาว่าเมื่อฉันกลับบ้านฉันเห็นผู้คนจำนวนมากมาทั้งหน้าต่างและประตู !! ทุกคนในชุดไทยก็จ้อง

พื้นที่ใต้อาคาร 56 เคยเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กครูส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานตอนดึก เท่าไหร่ถ้าไม่ต้องการเพราะจะเล่น “Chao Jook” ตลอดเวลากลางคืนอย่าเชื่อในห้องของครู สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ติดอยู่ในปัจจุบันและหากสังเกตอย่างรอบคอบอาจารย์ผู้สอนรายนี้จะมีตุ๊กตาที่แตกต่างกันบนโต๊ะ (ให้คนเล่น …. คิดดู)

คุณรู้ไหมว่า … ห้องใต้ดินของ Aek ID ยิ่งใหญ่ ชื่อเป็นคำเชิญที่ดีที่สุด หลายคนยังบอกว่าช่วงดึกมักจะได้ยินกุญแจมือของผู้คน (การดูแล, ทาส, นักโทษ) จนกว่าจะมีคนบอกว่ามีนักเรียนคนหนึ่งเป็นคนที่มีความรู้สึกสัมผัสไม่สามารถเรียนจนภาคเรียนแล้วลาออกเขา บอกฉันว่า “ไม่สามารถอยู่ได้เลยเพราะสวนสุนันทามีผีอยู่มากมายในวัง”

กล่าวกันว่าอาคารที่เก่าแก่ที่สุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งแต่การก่อสร้างพระราม 5 นักศึกษามักถูกเรียกว่า “อาคารสีเหลือง” ในสมัยก่อนเป็นที่พำนักของราชวงศ์ ปัจจุบันอาคารหลังนี้เปิดให้บริการโดยบริการนวดแผนโบราณสำหรับบุคคลภายนอกเช่นกัน (ที่ชั้นบนสุดมีเรื่องราวลึกลับเกี่ยวกับสวนสุนันทาในอดีตมีรูปภาพและแผนที่จำลองในวังเก่า)

เด็กสวนสุนันทาจะรู้ว่าสถาบันนี้เป็นต้นไม้ค่อนข้างมาก บางมุมแม้กระทั่งทางเดินมีบางเรื่องราวที่มีนักศึกษามหาวิทยาลัยฟันดาบอยู่ติดกันเช่น “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” เดินเข้าไปในสวนสุนันทาเวลาประมาณ 20.00 น. เพื่อตัดประตูเทเวศ ในขณะที่เขาเห็นขาของชายคนหนึ่งห้อยลงไปที่ต้นไม้ด้านบนเงยหน้าขึ้นมองเขาเห็นว่า “ผู้หญิงสวมตะไบสีชมพู” นั่งมองจากต้นไม้ !!

ปิดมีการกล่าวกันว่าสวนอยู่ตรงหัวมุมตรงข้ามกับวัดกสิกร มีผู้หญิงถูกข่มขืนเมื่อหลายสิบปีก่อน ปัจจุบันศาลเจ้าถูกสร้างขึ้น และมัดผ้าสามสีไว้กับต้นไม้ใหญ่หากไม่สังเกตจะเห็นศาลไม่ชัดเจน และอีกเรื่องที่ผู้อาวุโสของสถาบันแห่งนี้บอกต่อจากรุ่นสู่รุ่นคือใครถ้าใครอยากสัมผัสกับความลึกลับของสถาบันสวนสุนันทามองลงไปที่ใต้ขาแล้วคุณจะเห็น (มีใครเคยลองไหม)

ตำนานสวนสุนันทา

ตำนานสวนสุนันทา

History of the legendary Suan Sunandha Suan Sunandha Rajabhat University is a university located in the old palace, so the institute is surrounded by large and small palaces. Creating a wonderful atmosphere, especially at night, alchemy + silence + darkness makes students not dare to stay over 20.00. Is there a famous corner for puzzles? Let’s see.

The old library that has been smashed (Now built as the president’s building) Did you know that in the past, during the closing of the MMA-Mix martial arts club, it took practice until midnight. By coincidence, the students in the club were kids, telling them that when I returned home I saw a lot of people coming in both the windows and the doors !! Everyone in Thai clothes stared.

The area under Building 56 used to be a nursery. Most teachers didn’t work late at night. How much if you don’t want to play “Chao Jook” all night. Do not believe in the teacher’s room. In the field of business computers currently stuck and if carefully observed, this instructor will have different dolls on the table (for people to play …. think)

Did you know … Aek ID’s basement is great. The name is the best invitation. Many people also say that the late-night people often hear the handcuffs of people (care, slaves, prisoners) until someone says that there is a student who is touched, unable to study until the term, then resigns, he tells me. Said “Can’t live at all because there are many ghosts in the palace”

It is said that the oldest building of Suan Sunandha Rajabhat University since the construction of Rama 5, students are often called The “yellow building” in the old days was the residence of the royal family. Currently, this building is open for traditional massage services for outsiders as well. (At the top floor, there is a mysterious story about a former Sunandha garden, with pictures and replicas of the old palace)

 

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle

บลุป

เรื่องราวของ บลุป เป็นชื่อของเสียงที่มีความถี่ต่ำมากภายใต้มหาสมุทรซึ่งองค์กรมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาสามารถตรวจพบได้ในช่วงฤดูร้อนปี 1997 ที่มาของกลุ่มยังคงเป็นปริศนา

แหล่งที่มาของการระเบิดสามารถระบุได้ว่าเป็น 50 ° S 100 ° W (ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาใต้) ในมหาสมุทรแปซิฟิก พื้นที่เส้นศูนย์สูตรซึ่งใช้ระบบการฟังใต้น้ำของนาวิกโยธินอเมริกันซึ่ง แต่เดิมใช้เพื่อตรวจจับเรือดำน้ำของสหภาพโซเวียตสามารถสร้างเสียงของทู่ได้หลายครั้ง NOAA อธิบายว่าทู่นั้นมีความถี่สูงกว่าหนึ่งนาที และเสียงดังในพื้นที่กว้างพอสำหรับเซ็นเซอร์หลายตัวในรัศมี 5,000 กิโลเมตรที่ตรวจจับได้

นักวิทยาศาสตร์ที่ได้ศึกษาพิมพ์เขียวและตั้งสมมติฐานว่าภาพดูเหมือนเสียงสัตว์ แต่ไม่มีสัตว์น้ำชนิดอื่นที่เรารู้สามารถสร้างเสียงได้ ถ้าเสียงนี้มาจากสัตว์มันจะต้องใหญ่กว่าวาฬสีน้ำเงินหลายเท่า

หลังจากที่ NOAA ทำการสำรวจและวิเคราะห์คลื่นเสียงผ่านสเปคของโปรแกรมแล้วคาดว่าน่าจะเป็นเสียงของก้อนน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรตามที่นักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าภาพดูเหมือนเสียงสัตว์ มันต้องมีขนาดใหญ่กว่าวาฬสีน้ำเงินหลายเท่า ความจริงก็คือบุคคลที่ทำข้อสันนิษฐานนั้นมาจากนักเขียน “David Wolman” ในฐานะนักข่าว และนักเขียนของประเภทของรหัสการยศาสตร์หรือความลึกลับ สมมติฐานของ David Volman มีดังนี้

บลุป

บลุป

Blup’s story is the name of a very low frequency sound under the ocean, which the US National Oceanic and Atmosphere Organization could detect in the summer of 1997. The group’s origin is still a mystery.

The source of the explosion can be identified as 50 ° S 100 ° W (Southwest coast of South America) in the Pacific Ocean. Equator area, which uses the underwater listening system of the American Marines, which Originally used to detect Soviet submarines, it was able to create the sound of passivation several times. NOAA explained that the passive has a frequency greater than one minute. And loud noise in an area wide enough for many sensors in the 5,000 km radius that can be detected

Scientists who have studied blueprints and hypothesized that images look like animal sounds. But no other fish we know can make sounds. If this sound came from an animal, it would have to be several times larger than the blue whale.

After NOAA investigated and analyzed the sound waves through the program specification, it was expected that the sound of iceberg icebergs in the ocean, according to scientists, said that the image looks like an animal’s sound. It must be several times as large as the blue whale. The truth is, the person who made the assumption came from the writer “David Wolman” as a journalist. And the writer of the type of ergonomics code or mystery. The assumptions of David Volman are as follows

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle

ต้นกำเนิดตุ๊กตาผีแอนนาเบลล์

ในปีที่ผ่านมา โดยได้รับเรื่องราวของ ต้นกำเนิดตุ๊กตาผีแอนนาเบลล์ (ถือว่าเป็นกรณีที่โหดร้าย) เนื่องจากการเปิดตัวของเรื่องราวนั้นน่ากลัวและน่ากลัวทำให้ผู้คนที่สนใจในเรื่องนี้หายตัวไปจนในที่สุด ทำหนังเดี่ยวด้วย Annabelle (Ghost Doll) 2014

ไม่ว่าในภาพยนตร์เรื่อง “The conjuring” (ghost caller) หรือ Annabelle (ตุ๊กตาผี) ร่างของ Annabelle ถือเป็นตุ๊กตาที่น่ากลัว ไม่ได้หลอกหลอนเลย แต่ถ้าเพื่อนอ่านเรื่องราวจากเรื่องจริงของ Annabelle จะเห็นได้ชัดเจนว่าตัวละครที่แท้จริงของ Annabelle ดูเหมือนจะไม่มีวี่แววว่าจะน่ากลัวเลย ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากภาพยนตร์

ต้นกำเนิดตุ๊กตาผีแอนนาเบลล์ อันนี้เป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกอีกครั้ง ภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง “The conjuring” (หรือที่รู้จักกันในชื่อภาษาไทยว่าผี) ทำให้แอนนาเบลเบลเป็นเรื่องราวเปิดตัว เป็นเรื่องจริงตุ๊กตาแอนนาเบลเป็นหนึ่งในคดีที่ต้องเอาชนะผีของสามีภรรยาเอ็ด

และลอเรนวอร์เรนตันเพื่อนของฉันคุณรู้ไหมว่าแค่การเปิดเรื่องทำให้ผู้ชมสนใจเรื่องราวของตุ๊กตาตัวนี้จนในที่สุดแอนนาเบลล์ก็แยกตัวออกมาเพื่อสร้างภาพยนตร์เป็นของเขาเอง

ต้นกำเนิดตุ๊กตาผีแอนนาเบลล์

ต้นกำเนิดตุ๊กตาผีแอนนาเบลล์

In the past year By receiving the story of the origin of Annabelle Ghost Doll (Considered a cruel case) because the release of the story is scary and scary, causing the people interested in this story to disappear eventually Making a solo movie with Annabelle (Ghost Doll) 2014

Whether in the movie “The conjuring” (ghost caller) or Annabelle (ghost doll), Annabelle’s body is considered a scary doll. Didn’t haunt at all But if a friend reads a story from Annabelle’s true story, it is clear that Annabelle’s true character does not seem to be scary at all. Which is completely different from the movies

The origin of Annabelle Ghost Doll This one is attracting people around the world again. The horror movie “The conjuring” (also known as Thai ghost) makes Annabel Belle a debut story. It is true that Annabelle doll is one of the cases that must overcome the ghost of husband, wife, Ed.

And my friend Lauren Warrenton, did you know that just the opening story made the audience interested in the story of this doll, until finally Annabelle separated out to make his own movie. By myself

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle

House so Haunted

หนึ่งในเรื่องราว HousesoHaunted ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอเมริกาและทั่วโลก อย่างที่บอกว่าต้องระวังเมื่อซื้อบ้านมือสอง นั่นคือขนาดใหญ่หรือเป็นคฤหาสน์ที่เปลี่ยนมือเจ้าของจำนวนมากมิฉะนั้นคุณจะไม่ได้รับความปรารถนาใด ๆ นั่นคือวิญญาณชั่วร้ายในบ้านที่จะทำให้เจ้าของหรือผู้อยู่อาศัยต้องหวาดกลัว จนกว่าผู้อยู่อาศัยจะต้องย้ายออกทุกครั้ง

นอกจากนี้ในหมู่เด็ก ๆ มักจะบอกกับบ้านหลังใหญ่ร้างว่าใครก็ตามที่เข้าไปในบ้านจะไม่สามารถกลับมาอีกได้เพราะเป็นบ้านที่กินคนที่มักจะกินคนที่เดินเข้าไปในบ้านและสถานที่ผีสิง คาดว่าจะอยู่ในมิชิแกนโอไฮโอและแคลิฟอร์เนีย และเรื่องราวที่โด่งดังที่สุดอาจไม่มากเกินไป Amityville House Avenue ทางใต้ของนิวยอร์กซึ่งเป็นบ้านอาณานิคมของดัตช์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1924

แต่เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2517 และการฆาตกรรมครอบครัวจากนั้นเป็นต้นมากลายเป็นบ้านผีซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในกรณีของครอบครัวของจอร์จลัตซ์อยู่ บ้านหลังนี้และพบกับเหตุการณ์แปลก ๆ เกือบทุกคืนเช่นเสียงรอยเท้าพลังผีเป็นต้นจนกระทั่งครอบครัวนี้ไม่สามารถทนรับย้ายบ้านได้ทันเวลา และเรื่องราวเหล่านี้ได้กลายเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงหลายเรื่อง

HousesoHaunted

HousesoHaunted

One of the most popular stories in America and around the world. As told to be careful when buying a second hand home. That is large or is a mansion That changed hands

In addition, among children Often told the large house, deserted, that anyone who entered the house would not be able to come back again Because it is a house to eat, people who tend to eat people who wander into the house And the haunted locations are expected to be in Michigan, Ohio and California.

And the most famous story is probably not too much Amityville House Avenue, south of New York Which is a colonial Dutch house that has been built since 1924

But on November 13, 1974, and the murder of a family, from then onwards became a ghost house, which is most famous in the case of the family of George Lutz lives.

This house and encounter strange events almost every night, such as the sound of footprints, ghost powers, etc., until this family can not bear to move the house in time. And these stories have been made into many famous movies

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle