พลังงานมืด

พลังงานมืด ในการศึกษาจักรวาลวิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และกลศาสตร์ท้องฟ้าพลังงานมืดเป็นพลังงานสมมุติที่แพร่หลายในอวกาศและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามอัตราการขยายตัวของจักรวาล พลังงานมืดเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการอธิบายผลของการสังเกตและการทดลองมากมายที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของเอกภพในลักษณะเร่งขยายตัว ในแบบจำลองมาตรฐานของจักรวาลวิทยาปัจจุบันมีพลังงานมืดจำนวนมากในจักรวาล 74% ของมวล – พลังงานทั้งหมดในจักรวาล

พลังงานมืดมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ ค่าคงที่ของจักรวาล ค่าคงที่ของจักรวาลคือความหนาแน่นของพลังงาน “คงที่” ที่กระจายออกไปในอวกาศอย่างต่อเนื่อง ด้วยทฤษฎีสนามสเกลาร์เช่น quintessens หรือ moduli ซึ่งเป็นปริมาณที่ถูก “เปลี่ยนแปลง”

ในกรณีที่ความหนาแน่นของพลังงานแตกต่างกันไปตามเวลาและพื้นที่ ส่วนหนึ่งของสนามสเกลาร์ที่มีค่าคงที่ปริภูมิจะรวมอยู่ในค่าคงที่ของจักรวาลด้วย ทางกายภาพค่าคงที่ของจักรวาลจะเทียบเท่ากับพลังงานสุญญากาศ เป็นการยากที่จะแยกแยะการเปลี่ยนแปลงของสนามสเกลาร์ในอวกาศจากค่าคงที่ของจักรวาลวิทยา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจเกิดขึ้นได้ช้ามาก

การวัดการขยายตัวของเอกภพที่แม่นยำสูงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าเหตุใดอัตราการขยายตัวของเอกภพจึงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา? ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปการเปลี่ยนแปลงอัตราการขยายตัวสามารถกำหนดพารามิเตอร์ได้ด้วยวิธีการ

สมการสถานะของจักรวาลการวัดสมการสถานะของพลังงานมืดเป็นหนึ่งในความพยายามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ในการตรวจสอบจักรวาลในปัจจุบัน

พลังงานมืด

In the study of cosmology, astrophysics and celestial mechanics, dark energy is a hypothetical energy prevalent in space and tends to increase with the expansion rate of the universe. Dark energy is the most popular way to describe the results of many observations and experiments demonstrating the accelerating nature of the universe. In today’s standard cosmological model, there is a large amount of dark energy in the universe, 74% of its mass – the total energy in the universe.


There are two forms of dark energy: the cosmic constant. The cosmic constant is the “constant” energy density that is constantly spread out through space. With scalar field theories such as quintessens or moduli, which are quantities that “Change”

In cases where the energy density varies with time and space. Part of a scalar field with a space constant is included in the cosmic constant. Physically, the cosmic constant is equivalent to that of vacuum energy. It is difficult to distinguish the transformation of a space scalar field from the cosmological constant. Because that change can be very slow.

Highly accurate measurements of cosmic expansion are essential to understand why the rate of expansion of the universe is constantly changing? In general relativity, the change in the rate of expansion can be parameterized by means of

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *