วิญญาณ

วิญญาณ เป็นสภาวะที่เป็นนามธรรมของสัณฐานวิทยา เป็นสภาวะที่รู้แจ้ง (อารมณ์) ที่เป็นคุณธรรมหลัก ในการตรัสรู้อารมณ์จิตวิญญาณเป็นสภาวะเดียวกัน มีพยัญชนะหลายตัว นั่นหมายถึงจิตวิญญาณเช่นมานะหทัยวิญญาณจิตวิญญาณธาตุเป็นต้นเพื่อให้ผู้ที่ศึกษาเข้าใจธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นสภาพธรรมที่แต่ละบุคคลมีติดตัว

(ในชีวิตไม่มีวิญญาณเลย) หนึ่งในนั้นคือวิญญาณดังนั้นจิตวิญญาณและจิตวิญญาณจึงเหมือนกัน พวกเขาแตกต่างกันในพยัญชนะเท่านั้น จิตวิญญาณไม่มีการล่องลอยไร้รูปร่าง วิญญาณเป็นธรรมประเภทหนึ่ง เมื่อเกิดแล้วก็ดับไปไม่กลับมาจิตขณะเดียวก็ดับ เป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นในใจขณะที่พัฒนาต่อไปทันทีเป็นอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง จนถึงที่สุดแห่งสังสารวัฏ

วิญญาณในพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงวิญญาณล่องลอยที่เป็นผีอย่างที่เข้าใจกัน แต่หมายถึงสภาวะที่รู้อารมณ์คือสภาวะที่รู้มากที่สุดในการรู้เรียกว่าวิญญาณคือวิญญาณ คือจิตตสังขารซึ่งมีหลายประเภทเช่นนิมิตหรือจิตเห็นเสียงวิญญาณหรือการได้ยินเป็นต้น

ดังนั้นเมื่อวิญญาณหรือวิญญาณเกิดขึ้นก็เป็นสภาวะรู้ ต้องมีสิ่งที่รู้เช่นจิตเห็น (นิมิต). เมื่อเกิดขึ้นก็ต้องมีสิ่งที่เห็น เป็นสีที่สามารถมองเห็นได้ทางตาของวิญญาณดังนั้นจึงไม่ได้หมายถึงวิญญาณอย่างที่เราเข้าใจ แต่วิญญาณหมายถึงสภาวะของจิตวิญญาณ มีลักษณะเป็นสภาวะรู้เป็นองค์ประกอบรู้ตลอดจนเป็นเรื่องของการรู้อารมณ์

กล่าวได้ว่าจิตกับวิญญาณเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งเป็นสภาวะที่มีความยิ่งใหญ่ในความรู้ แต่ใช้พยัญชนะต่างกันเท่านั้น

วิญญาณ

Spirit is an abstract state of morphology. It is an enlightened (emotional) state that is the main virtue. In the enlightenment, the spiritual emotion is the same state. There are many consonants That means spirituality, such as manahat, spirit, elemental spirit, etc., to enable those who study to understand the nature of the mind, which is the morality that each individual has.

(In life there is no soul at all) One of them is spirit, so spirit and soul are the same. They differ only in consonants. The soul has no drift, no form. Spirit is a type of fair. When it is born, it goes out and does not return. It is a factor that arises in the mind as it continues to develop immediately. Until the end of samsara.

Spirits in Buddhism are not meant as drifting spirits, which are supposedly ghosts. It refers to the state that knows the emotion is the state that is the most known in the knowledge, that is, the soul is spirit. It is the soul, which is of many types, such as vision or vision, sound, spirit or hearing, etc.

So when a spirit or spirit arises, it is a state of knowing. There must be known things, such as the mind and vision (vision). When it happens, there must be things that are seen. It is a color that can be seen through the eyes of the soul, so it is not referring to the spirit as we understand it. But the spirit refers to the state of the soul. It is characterized by knowing, being an element of knowing, as well as being a matter of knowing your emotions.

It can be said that the soul and the soul are one thing, a great state of knowledge. But only use different consonants.

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *