กลุ่มหินปริศนาแห่งอังกฤษ

กลุ่มหินปริศนาแห่งอังกฤษ สโตนเฮนจ์ ตั้งอยู่กลาง ทุ่งราบซัลลิสเบอร์รี่ มีจำนวนแท่งหินทั้งหมด 112 ก้อน ตั้งเรียงเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง และวางเรียงในลักษณะที่ต่างกัน ทั้งวางนอน วางพาดกัน และวางตั้งขึ้น นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณอายุของหินกลุ่มนี้ พบว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 3,000–2,000 ปีก่อนคริสตกาล

     เรื่องน่าสนใจของคือ หินแต่ละก้อนแต่ละชั้นนั้นมีอายุไม่เท่ากัน และถูกนำมาจากต่างสถานที่ ต่างยุคกัน บริเวณที่ราบดังกล่าวไม่มีก้อนหินขนาดมหึมานี้อยู่เลย ที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือมาจาก ทุ่งมาร์ลโบโร ที่อยู่ไกลออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร คำถามคือ สมัยนั้นไม่น่ามีเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงนำหินมาขัด แต่งให้มีความเหลี่ยม ความมน มีสลัก และเดือยซึ่งจะทำให้หินพาดกันได้อย่างพอดี ว่ากันว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลก โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการสร้าง บ้างก็ว่าเป็นผลงานศิลปะของยักษ์ในยุคก่อน

เรื่องน่าพิศวงต่อมาคือ คนในยุคนั้นเขาเอาอะไรมายกแท่งหินที่มีน้ำหนักกว่า 30 ตัน แถมยังต้องลากมาจากสถานที่อื่นอันห่างไกล ดูแล้วสมัยนั้นไม่น่ามีเครื่องทุ่นแรงอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน? ยังไม่รวมถึงเรื่องที่ต้องนำหินมาขัดแต่งให้มีความเหลี่ยม ความมน มีสลัก และเดือยซึ่งจะทำให้หินพาดกันได้อย่างพอดี มีความมั่นคง กล่าวกันว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวที่มาเยือนโลก โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการสร้าง บ้างก็ว่าเป็นผลงานศิลปะของยักษ์ในยุคก่อน

กลุ่มหินปริศนาแห่งอังกฤษ

กลุ่มหินปริศนาแห่งอังกฤษ

Stonehenge is centered on Sullis Berry Plains There are a total of 112 stone blocks arranged in 3 circles and arranged in different ways, lying, lying, lying and standing upright. Scientists have calculated the age of these rocks. Found to have been built around 3,000–2,000 BC.

The interesting story of the British Mystery Stone is Each rock has different ages. And it was brought from different places, different eras, and the plain there was no gigantic rock at all. The most likely it is from Marlborough That is about 40 kilometers away. The question is, there should not be any energy-saving devices that we use today Including using stones to polish It has a rounded shape, with engravings and tenon, which will allow the stones to fit each other perfectly. It is said that it is the work of aliens who have visited the world. Using state-of-the-art technology to create Some say they are works of art by giants from the past.

The next amazing story is People of that era brought something to lift a stone that weighed more than 30 tons and had to drag it from a distant place. Looks, it shouldn’t have been any of the energy-saving tools that we use today? It also does not include matters that need to be polished to be polished to be square, rounded, with carvings and spikes, which will make the stones fit together, stable, said to be the craftsmanship of aliens who visit the world. Using state-of-the-art technology to create Some say they are works of art by giants from the past.

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *