โดะงู รูปปั้นดินเผาลึกลับ

โดะงู รูปปั้นดินเผาลึกลับ มีหลากหลายสไตล์ (ปัจจุบันค้นพบ 15,000) รูปแบบที่พบมากที่สุดมีรูปร่างเหมือนมนุษย์ น่าจะเป็นเพศหญิงเพราะหน้าอก, เอว, คอ, สะโพก แต่ใบหน้าเป็นเรื่องแปลกเล็กน้อย, หัวโต, ตาโต, มักจะสวมหมวกขนาดใหญ่, เข็มขัดและสวมเสื้อผ้าแปลก ๆ ใครไม่คิดว่ามนุษย์ในสมัยนั้นจะแต่งตัวแบบนี้เพราะ Dogu ถูกสร้างขึ้นในยุค Jomon ยุคที่เริ่มประมาณ 10,000-400 ปีก่อนคริสตกาล

อธิบายยุค (โจมง แปลว่า ลายเชือก) เป็นยุคที่อาศัยอยู่ร่วมกับอารยธรรมในเมโสโปเตเมียอย่างสม่ำเสมอระหว่างยุคหินกลางและหินใหม่คน Jomon อาศัยอยู่เป็นหลักโดยการค้นหาสิ่งป่า มีการทำเครื่องปั้นดินเผา และทำแพทเทิร์นโดยการกดดินที่ยังเปียกด้วยเชือกกับการเกษตรขั้นต้นและอาศัยอยู่ในสถานที่กึ่งติดกัน (นั่นคือแรงงานข้ามชาติบางคนยังคงอาศัยอยู่อาศัยในถ้ำหรือบ้านที่เรียบง่าย)

ในปี 1960 มีทฤษฎีอธิบายว่างูเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งครรภ์ซึ่งเป็นเทพเจ้าแม่ที่สร้างขึ้นเพื่อนมัสการการเกษตร เพราะความอุดมสมบูรณ์ของเพศหญิงหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และการกำเนิดของชีวิตใหม่ แต่ในที่สุดทฤษฎีนี้ก็ตกไปเพราะในภายหลังนักโบราณคดีพบว่าตุ๊กตาดินเหนียวเหล่านี้เป็นเหมือน “ของเล่น” หรือเครื่องประดับ เฉพาะในวัฒนธรรมของคน Jomon พบว่าผสมกับซากโบราณที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือหลุมฝังศพ

สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆสามารถเชื่อมต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้ เพราะเครื่องแต่งกายเพราะเกือบทุกคนใส่เสื้อผ้าที่ดูเหมือนชุดอวกาศตาโตอาจสวมแว่นตา (แต่ยุคนั้นไม่สามารถสร้างเลนส์ได้) บางคนสวมถุงมือถุงเท้าที่มีมงกุฎสูงเช่นเสาอากาศเป็นต้นนักโบราณคดีญี่ปุ่นเหล่านี้คิดว่าคน Jomon ควรเลียนแบบ “Something” ที่ดูทันสมัยและล้าสมัย

โดะงู รูปปั้นดินเผาลึกลับ

โดะงู รูปปั้นดินเผาลึกลับ

The mysterious snake statue of Terracotta. With many styles (Currently discovered 15,000) The most common form is shaped like a human. Probably female because of the chest, waist, neck, hips, but the face is a little strange, big head, big eyes, often wearing a large hat, belt and wearing strange clothes. Who doesn’t think humans in those days would dress like this? Because Dogu was built in the Jomon era, an era that began around 10,000-400 BC.

Explain the era (Jomon means rope pattern) is a period that lived together with civilization in Mesopotamia between the Middle Stone Age and the New Stone. The Jomon people lived primarily by searching for forests. There is pottery making. And make a pattern by pressing the soil that is still wet with rope with primary agriculture and living in a semi-adjacent location (That is, some migrant workers still live in simple caves or houses)

In the 1960s there was a theory explaining that the snake was a symbol of pregnancy, which was the mother god created for worship in agriculture. Because female fertility means fertility and the birth of a new life. But ultimately this theory fell because later archaeologists found that these clay dolls were like “toys” or ornaments Only in the culture of the Jomon people found mixed with ancient remains of habitats or graves.

The most interesting thing is that it helps experts in various fields to connect with aliens. Because of the outfit, because almost everyone wears clothes that looks like a space suit. Big eyes may wear glasses (But the era couldn’t make lenses) Some people wear gloves with high crowns such as antennas. These Japanese archaeologists think that the Jomon people should emulate “Something” that looks modern and outdated.

ติดตามเรื่องต่อไปได้ ที่นี้

สาระและข้อมูลเพิ่มเติมหหาได้ที่  GooGle

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *